Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 478359
Title Paratuberculose in de melkgeitenhouderij : van literatuurscan naar innovatief onderzoek
Author(s) Lievaart-Peterson, K.; Antonis, A.F.G.; Vellema, P.; Luttikholt, S.; Willemsen, P.T.J.; Schuiling, E.; Koets, A.; Bokma-Bakker, M.H.
Department(s) Virology
Infection Biology
Animal Health & Welfare
Publication type Poster (professional)
Publication year 2014
Keyword(s) paratuberculose - herkauwers - melkproducerende dieren - geiten - geitenhouderij - diergezondheid - ziektebestrijding - dierziektepreventie - paratuberculosis - ruminants - milk yielding animals - goats - goat keeping - animal health - disease control - animal disease prevention
Categories Animal Health and Welfare / Small Ruminants (Sheep and Goats)
Abstract De besmettelijke ziekte paratuberculose komt vooral voor bij herkauwers. De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) schat dat ongeveer 80 procent van de Nederlandse commerciële melkgeitenbedrijven met de infectie te maken heeft. De ziekte kan op bedrijven tot belangrijke bedrijfseconomische schade leiden, vooral door melkproductieverlies, een verhoogde uitval en vervroegde vervanging. Beheersing van van deze aandoening om de bedrijfseconomische en de welzijnsschade terug te dringen is het doel. Het project ‘Paratuberculose in de melkgeitenhouderij’ geeft die beheersing een nieuwe impuls.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.