Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 478403
Title Duurzaam bodembeheer
Author(s) Postma, J.; Sukkel, W.; Bouwkamp, T.
Source Gewasbescherming 45 (2014)5. - ISSN 0166-6495 - p. 160 - 162.
Department(s) Entomology & Disease Management
OT Team Bedrijfssyst.onderz./Bodemkwaliteit
Publication type Article in professional journal
Publication year 2014
Keyword(s) akkerbouw - toegepast onderzoek - duurzaamheid (sustainability) - bodembeheer - duurzaam bodemgebruik - bodemkwaliteit - arable farming - applied research - sustainability - soil management - sustainable land use - soil quality
Categories Land degradation & Land conservation / Arable Farming
Abstract “Bodem is de grond van ons bestaan”. De bodem is een belangrijke productiefactor in de landbouw, bevat een significant deel van de biodiversiteit op aarde, buffert neerslag en klimaat en is drager van ons leefmilieu. Wat doen we om de kwaliteit van de bodem te behouden? In dit artikel wordt stilgestaan bij het onderzoeksprogramma Duurzame Bodem binnen de Topsector. Aan de orde komen: bodem-bewustzijn; te realiseren doelstellingen; handelingsperspectief van de ondernemer; partners en financiers; sessie op 19 november 2014.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.