Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 478864
Title Evaluatie van de voedingsstatus van Nederlandse patiënten met chronische inflammatoire darmziekten : een pilotonderzoek
Author(s) Berg, M.C. van den; Plas, M.; Mares, W.; Witteman, B.J.M.; Klein Gunnewiek, J.M.T.; Vries, J.H.M. de
Source Nederlands Tijdschrift voor Voeding en Dietetiek 60 (2014)1. - ISSN 1875-9955 - p. S1 - S12.
Department(s) Food Quality and Design
Global Nutrition
Human Nutrition & Health
VLAG
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2014
Keyword(s) voedingstoestand - darmziekten - chronische darmontstekingen - ondervoeding - patiënten - voeding en gezondheid - nutritional state - intestinal diseases - inflammatory bowel diseases - undernutrition - patients - nutrition and health
Categories Nutritional Disorders / Public Health
Abstract Introductie Het doel van deze pilotstudie was het verkrijgen van inzicht in de voedingsstatus van Nederlandse patiënten met chronische inflammatoire darmziekten (IBD). Methoden De voedingsstatus werd onderzocht op basis van MUST-score, handknijpkracht, micronutriëntstatus in het bloed en voedingsinname. Daarnaast werden leeftijd, geslacht, ziektebeeld, ziekteactiviteit, kwaliteit van leven en medicatiegebruik geïnventariseerd en gecorreleerd aan ziekteactiviteit. Resultaten 41 personen met IBD (17 mannen en 24 vrouwen, 19-74 jaar), onder wie 22 met colitis ulcerosa en 19 met de ziekte van Crohn, namen deel aan het onderzoek. 4 deelnemers hadden volgens de MUST-score een verhoogd risico op ondervoeding. Van 4 deelnemers was de handknijpkracht onder de referentiewaarde. 14 personen hadden een tekort aan vitamine D, 3 aan selenium, 3 aan foliumzuur, 1 aan vitamine B12 en 1 aan magnesium. De micronutriëntconcentraties verschilden niet tussen deelnemers met verschillende ziektebeelden, MUST-scores of handknijpkracht. Serum vitamine B1 verschilde als enige micronutriënt tussen mannen en vrouwen (p=0,047). Foliumzuurconcentraties waren hoger bij hogere ziekteactiviteit (p=0,022) en bij lagere kwaliteit van leven (p=0,030). Serumspiegels van vitamine D en vitamine E waren hoger voor deelnemers boven de leeftijdsmediaan dan voor deelnemers daaronder (50 jaar, respectievelijk: p
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.