Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 479192
Title Herijking beleid zet halfnatuur verder onder druk
Author(s) Keulartz, Jozef
Source Nieuwe Veluwe 5 (2014)1. - ISSN 1879-6001 - p. 10 - 12.
Department(s) Philosophy
WASS
Publication type Article in journal aimed at the general public
Publication year 2014
Keyword(s) natuurbescherming - natuurgebieden - opinies - natuurbeleid - nature conservation - natural areas - opinions - nature conservation policy
Categories Nature Management (General)
Abstract Onze natuur staat onder druk, waaronder het stuifzandheidelandschap met de daar levende soorten waarvoor Nederland internationale verantwoordelijkheid draagt. Het beheer - en dus het behoud - wordt bemoeilijkt door klimaatverandering, stikstofdepositie en invasief tankmos. De grootste dreiging gaat uit van de maatschappelijke opvatting dat natuur er vooral is voor onze beleving en benutting. Een fataal tandem, betoogt milieufilosoof Jozef Keulartz. Hij plaatst dan ook kanttekeningen bij het advies over herijking van het natuurbeleid van de Raad van de Leefomgeving en Infrastructuur. Keulartz pleit voor een koers die daadwerkelijk onze natuur in stand houdt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.