Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 479742
Title Zilte zuiverende moerassen in Nederland : verkenning toepassingsmogelijkheden zouttolerante planten
Author(s) Lange, H.J. de; Paulissen, M.P.C.P.
Source Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 31 (2014)3. - ISSN 0169-6300 - p. 161 - 163.
Department(s) Animal Ecology
Regional Development and Spatial Use
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2014
Keyword(s) waterzuivering - vegetatie - halofyten - zouttolerantie - proefprojecten - biologische filtratie - water treatment - vegetation - halophytes - salt tolerance - pilot projects - biological filtration
Categories Aquatic Ecology
Abstract In brakke delen van het zeekleigebied (Nederland) en in laaggelegen kustgebieden (elders) kunnen zilte zuiverende moerassen water reinigen, analoog aan zoete helofytenfilters. De beschikbare praktijkkennis uit (sub)tropische gebieden is echter moeilijk toepasbaar in Nederland. Daarom zijn experimenten uitgevoerd met drie zouttolerante plantensoorten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.