Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 479747
Title Zijn Mars- en maanbodem geschikt voor plantenteelt?
Author(s) Wamelink, G.W.W.; Frissel, J.Y.; Krijnen, W.H.J.; Verwoert, M.; Goedhart, P.W.
Source Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 31 (2014)3. - ISSN 0169-6300 - p. 125 - 127.
Department(s) Biodiversity and Policy
Plant Sciences Experimental Centre
Wageningen Plant Research
Biometris
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2014
Keyword(s) maangronden - bodem-plant relaties - vegetatie - gewassen - bodemgeschiktheid - experimenteel veldonderzoek - innovaties - lunar soils - soil plant relationships - vegetation - crops - soil suitability - field experimentation - innovations
Categories Soil Classification
Abstract Als ruimtereizigers in de toekomst langere tijd op de maan en op Mars willen verblijven, dan zullen ze daar voedsel moeten gaan verbouwen. Maar kan dat wel? Is plantengroei mogelijk op bodems van die hemellichamen? Om dat te onderzoeken hebben we een experiment opgezet met kunstmatige Mars- en maanbodems waarop zaden van verschillende plantensoorten te kiemen zijn gelegd en gevolgd in hun groei.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.