Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 480029
Title Screening van genen, metabolieten en afweereiwitten : betrokken bij natuurlijke afweer tegen Botrytis
Author(s) Hofland-Zijlstra, J.D.; Broek, R.C.F.M. van den; Breeuwsma, S.J.; Wensveen, W. van; Stevens, L.H.; Vos, R.C.H. de; Verhoef, N.; Balk, P.
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1328) - 66
Department(s) WUR GTB Gewasgezondheid
GTB Gewasgez. Bodem en Water
OT Team Economie en Nematoden
Entomology & Disease Management
BIOS Applied Metabolic Systems
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) sierteelt - schimmelziekten - botrytis cinerea - rassen (planten) - cultivars - gevoeligheid van variëteiten - verdedigingsmechanismen - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - gewaskwaliteit - landbouwkundig onderzoek - ornamental horticulture - fungal diseases - botrytis cinerea - varieties - cultivars - varietal susceptibility - defence mechanisms - cultural control - crop quality - agricultural research
Categories Plant and Crop Protection (General) / Cut Flowers
Abstract Botrytis leidt in snijbloemen nog steeds tot veel uitval. Resistente rassen zijn niet beschikbaar. Wel zijn er duidelijke verschillen in gevoeligheid tussen cultivars aanwezig. Eén van de manieren om planten zich beter te laten weren tegen Botrytis is om de aanmaak van natuurlijke afweerstoffen te activeren. Kennis over het primen van planten in sierteeltgewassen staat echter nog in de kinderschoenen. In dit onderzoek is onderzocht welke genen, afweereiwitten en plantfenolen een rol spelen bij de afweerprocessen tegen Botrytis.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.