Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 480224
Title Scenario’s voor grondgebondenheid : een verkenning van de varianten binnen het wetsvoorstel Verantwoorde groei melkveehouderij
Author(s) Koeijer, T.J. de; Blokland, P.W.; Daatselaar, C.H.G.; Helming, J.F.M.; Luesink, H.H.
Source Wageningen : LEI Wageningen UR (Report / LEI 14-128) - 31
Department(s) Performance and Impact Agrosectors
International Policy
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) melkveehouderij - productiegroei - groeiregulatoren - scenario-analyse - fosfaat - beleidsevaluatie - grondprijzen - dairy farming - production growth - growth regulators - scenario analysis - phosphate - policy evaluation - land prices
Categories Animal Husbandry (General) / Cattle
Abstract De staatssecretaris van Economische Zaken (EZ) heeft op 6 november 2014 een Nota van wijziging bij het wetsvoorstel Verantwoorde groei melkveehouderij aan de Tweede Kamer verzonden. Deze nota biedt de mogelijkheid om aanvullende voorwaarden te stellen aan de mate van grondgebondenheid van bedrijven met melkvee bij groei van de fosfaatproductie. Het ministerie van EZ heeft drie varianten geformuleerd om de grondgebondenheid te bevorderen. Dit rapport presenteert een verkenning van de effecten van deze drie beleidsvarianten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.