Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 480259
Title Het ontwerpen van een nieuw duurzaam bewaar- en verwerkingssysteem voor bloembollen
Author(s) Gude, H.; Dam, M.F.N. van; Bulle, A.A.E.; Vreeburg, P.J.M.; Wildschut, J.; Baltissen, A.H.M.C.
Source Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 33
Department(s) Flower Bulbs
Nursery Stock
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) bloembollen - cultuurmethoden - duurzame landbouw - innovaties - milieubeheer - opslag - kwaliteitszorg - aangepaste technologie - optimalisatiemethoden - desinfectie - inventarisaties - ornamental bulbs - cultural methods - sustainable agriculture - innovations - environmental management - storage - quality management - appropriate technology - optimization methods - disinfection - inventories
Categories Bulb and Tuber Flowers / Cultivation, Cultural Methods
Abstract De huidige bewaar-, verwerkings- en ontsmettingssystemen voor bloembollen functioneren verre van optimaal: de bewaring wordt gekenmerkt door een hoog energieverbruik, tijdens het verwerken en ontsmetten treedt verspreiding van ziekten op, en stress en verwonding van de bollen dragen bij aan uitval door ziekten en andere vormen van kwaliteitsverlies. Daarnaast staat het ontsmetten onder grote druk door de risico’s van blootstelling van medewerkers en emissie van middelen naar het milieu. Het sorteren van bollen voorkomt niet dat in de broeierij grote variatie in groeisnelheid en bloemkwaliteit optreedt en de onmogelijkheid om bollen geautomatiseerd rechtop te planten brengt hoge arbeidskosten met zich mee. Dit project had tot doel innovatieve technieken voor de verschillende onderdelen van het verwerken (inclusief ontsmetten) en bewaren te inventariseren en die te integreren tot een totaalsysteem waarin energiezuinig bewaard wordt, blootstelling aan en emissie van middelen tot het verleden behoren, en gezondere en kwalitatief betere bollen geproduceerd worden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.