Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 480611
Title Deugdelijkheidsonderzoek herbiciden in knolselderij
Author(s) Vlaswinkel, M.E.T.
Source Lelystad : PPO AGV - 27
Department(s) OT Team Schimmels Onkr. en Plagen
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) apium graveolens var. rapaceum - knolselderij - onkruiden - herbiciden - veldproeven - nederland - apium graveolens var. rapaceum - celeriac - weeds - herbicides - field tests - netherlands
Categories Herbicides
Abstract Doel van het onderzoek is te komen tot toelating van één of meerdere nieuwe herbiciden in geplante knolselderij. Dit onderzoek wordt alleen uitgevoerd met herbiciden die in eerdere screeningen met knolselderij en/of bleekselderij goed voldaan hebben of waarvan vanuit andere informatiebronnen de indruk is verkregen dat er perspectieven zijn in knolselderij. Daarnaast moet voor de te onderzoeken herbiciden gelden dat de toelatingshouder (de fabrikant) het onderzoek ondersteunt en dat deze bij goede onderzoeksresultaten bereid is om een toelating voor knolselderij aan te vragen dan wel een aanvraag door ‘derden’ (de zogenaamde “derden toelating”) te ondersteunen. Na overleg met diverse fabrikanten zijn voor het groeiseizoen 2014 een aantal middelen in de proeven opgenomen, die aan de bovenstaande voorwaarden voldoen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.