Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 480682
Title De ecologische achtergrond van de crisis
Author(s) Lyklema, J.
Source Civis Mundi (2013). - ISSN 0030-3283 - 9
Department(s) Physical Chemistry and Colloid Science
WIMEK
Publication type Article in journal aimed at the general public
Publication year 2013
Keyword(s) natuurlijke hulpbronnen - economische analyse - ruwe grondstoffen - duurzaamheid (sustainability) - ecologische verstoring - natural resources - economic analysis - raw materials - sustainability - ecological disturbance
Categories Environmental Protection
Abstract Het recente gebeuren met de Fyra illustreert weer eens dat het progressief moeilijker wordt significante verbeteringen op infrastructureel niveau te realiseren. Deze talrijke dagelijks waarneembare afgeleide symptomen van het ecologische probleem worden door de politiek vaak als het probleem gezien, en dus gaat de politiek daar wat aan doen. Symptoombestrijding heet dat. Echter, op zijn hoogst kunnen deze manipulaties een deel van de problemen tijdelijk vooruit schuiven ten koste van een vergroting van de problemen op langere termijn. Feitelijk leiden ze tot een vergroting van de huidige crisis doordat telkens een extra hypotheek wordt genomen op de eindige ecologische gebruiksruimte.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.