Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 480917
Title Japanse oesterbanken op droogvallende platen in de Nederlandse kustwateren in 2014: bestand en arealen
Author(s) Ende, D. van den; Asch, M. van; Brummelhuis, E.B.M.; Troost, K.
Source Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C172/14) - 33
Department(s) Delta
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) oesterschelpen - habitats - monitoring - oppervlakte (areaal) - biomassa - oosterschelde - westerschelde - oyster shells - habitats - monitoring - acreage - biomass - eastern scheldt - western scheldt
Categories Fishery Resources and Management / Marine Ecology
Abstract In 2014 heeft IMARES onderzoek uitgevoerd naar het areaal en bestand aan Japanse oesters (Crassostrea gigas) op de droogvallende platen van de Waddenzee de Oosterschelde en de Westerschelde. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en is één van de schelpdierinventarisaties die jaarlijks door IMARES wordt uitgevoerd in samenwerking met de visserijsector en het ministerie. De surveys zijn opgezet ter onderbouwing van het beleid voor de schelpdiervisserij en vormen daarbij een belangrijke bron van informatie voor verdere ecosysteem- en effectstudies.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.