Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 481080
Title Erwinia en roet bij hyacint door droging en verwerking op teelt- en exportbedrijven
Author(s) Vreeburg, P.J.M.; Korsuize, C.A.
Source Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 31
Department(s) Nursery Stock-Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) dickeya chrysanthemi - plantenziekteverwekkende bacteriën - hyacinthus orientalis - plantenziektebestrijding - bloembollen - landbouwkundig onderzoek - noord-nederland - dickeya chrysanthemi - plant pathogenic bacteria - hyacinthus orientalis - plant disease control - ornamental bulbs - agricultural research - north netherlands
Categories Diseases, Pests and Disorders of Plants (General) / Bulb and Tuber Flowers
Abstract Agressief snot (Erwinia chrysanthemi) veroorzaakt bij de hyacint veel schade. Onderzoek had eerder aangetoond dat, naast besmet uitgangsmateriaal, beschadiging kan leiden tot meer aantasting. Een groep van 13 hyacintentelers in De Noord was gezamenlijk op zoek naar een aanpak om een aantasting te voorkomen. Vanuit dit initiatief is een project gestart waarbij ook DLV-adviseurs waren betrokken. In dit project is de invloed van de beschadiging door verwerking vanaf rooien onderzocht op 10 teelt- en 5 exportbedrijven en via aanvullende financiering ook op 8 andere teeltbedrijven in De Noord. De exportbedrijven zijn opgenomen omdat Erwinia een ketenprobleem is en ook op de exportbedrijven beschadiging optreedt waardoor dus nieuwe aantastingen kunnen ontstaan. Per teelt- en exportbedrijf is een beeld gevormd van de bolschade door de verwerking via inventarisatie en bespreking van de droging na rooien en verwerken, beoordeling van de verwerkingslijnen met behulp van een elektronisch ei en het nemen van bolmonsters. De schade varieerde per bedrijf, maar was veelal (erg) groot en werd vaak gevolgd door een aantasting door Erwinia, Aspergillus niger en/of Penicillium. De telers, exporteurs maar ook fabrikanten zijn zich meer bewust geworden van de kans op schade en de gevolgen van schade. Als gevolg hiervan zijn veel bedrijven aanpassingen gaan doorvoeren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.