Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 481138
Title Renesse 2050 onderscheid met het landschap en kwaliteit
Author(s) Paulissen, M.P.C.P.; Grashof-Bokdam, C.J.; Coninx, I.
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR - 44
Department(s) Regional Development and Spatial Use
Nature and society
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) landgebruik - landschap - recreatie - waterbeheer - ecosysteemdiensten - klimaatverandering - scenario-analyse - zeeuwse eilanden - land use - landscape - recreation - water management - ecosystem services - climatic change - scenario analysis - zeeuwse eilanden
Categories Land Use Planning
Abstract Deze brochure gaat over het Renesse van de toekomst. Over belangrijke uitdagingen die op het gebied afkomen, over het unieke kustlandschap als natuurlijk kapitaal van Renesse en over slim anticiperen op de toekomst waarbij dit natuurlijk kapitaal centraal staat. De gevolgen van zeespiegelstijging voor kust van Renesse zijn naar verwachting beheersbaar bij een geïntensiveerde voortzetting van het huidige zandsuppletiebeleid tot 2050. Wel is het zaak om via de ruimtelijke inrichting Renesse en omgeving bestand te maken tegen meer en grotere weersextremen. De schaal van de badplaats en het groene buitengebied bieden hiervoor gunstige uitgangspunten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.