Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 481139
Title Scan op klimaatbestendigheid van UPR en Nota Ruimte projecten
Author(s) Sedee, A.G.J.; Goosen, H.; Groot, M.A.M.
Source [Utrecht] : Kennis voor Klimaat - ISBN 9789490070175 - 77
Department(s) Alterra - Centre for Water and Climate
Climate Resilience
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) klimaatadaptatie - ruimtelijke ordening - projectbeoordeling - gebiedsgericht beleid - klimaatverandering - nederland - climate adaptation - physical planning - project appraisal - integrated spatial planning policy - climatic change - netherlands
Categories Climatic Change / Spatial Planning Policy
Abstract Het ministerie van VROM heeft het onderzoekprogramma Kennis voor Klimaat gevraagd te verkennen op welke wijze projecten uit het Urgentieprogramma Randstad en uit de Nota Ruimte rekening houden met de gevolgen van klimaatverandering. Een ad hoc samengestelde groep deskundigen heeft in een open dialoog met projectleiders van een zestiental geselecteerde projecten kennis en ervaring uitgewisseld. In een reeks korte sessies heeft deze ‘review’-groep de projectleiders geadviseerd over de klimaatbestendigheid van hun project. Al doende heeft de groep een eerste indruk gekregen van de wijze waarop klimaatbestendigheid een plaats heeft gevonden in de ruimtelijke planvorming. Tevens zijn er zo ideeën ontstaan voor welke aspecten van klimaatverandering er in deze projecten meer aandacht wenselijk en mogelijk is. In dit rapport de bevindingen en aanbevelingen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.