Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 481203
Title Haalbaarheidsstudie voorjaarsplanting tulp, narcis en hyacint
Author(s) Gude, H.; Vreeburg, P.J.M.; Dam, M.F.N. van
Source Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 27
Department(s) Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) forceren van planten - tulipa - tulpen - narcissus - hyacinthus orientalis - hyacinten - bloembollen - forcing - tulipa - tulips - narcissus - hyacinthus orientalis - hyacinths - ornamental bulbs
Categories Bulb and Tuber Flowers
Abstract Bij de ontwikkeling van het concept ‘voorjaarsplanting’ voor tulp, narcis en hyacint wordt het volgende nagestreefd: 蛳 Bollen worden zodanig bewaard en geprepareerd dat ze in het voorjaar geplant kunnen worden en in datzelfde voorjaar nog bloeien in de tuin of op het terras/balkon. Niet alleen gemaksconsumenten hebben behoefte aan dit type product, maar ook landscapers (hoveniers; voor grootschaliger beplantingen in het voorjaar). 蛳 In het beoogde concept worden de bollen lang (minstens tot half februari) droog bewaard, krijgen hun koudebehoefte (deels) als droge bol en worden vervolgens: o als droge bol afgezet (landscaping) of o kort op potjes of trays in de koeling beworteld, waarna ze afgezet worden voor bloei op balkon/terras of om overgeplant te worden in de tuin. Het overplanten vereist een goede beworteling. Door de langdurige droge bewaring en korte beworteling verschilt de methode wezenlijk van het traditionele prepareren en forceren. Broeiers kunnen na Valentijn hun cellen nogmaals vullen met dit type product. Hiermee wordt de afzetperiode van bloembollen verlengd en de afzet vergroot.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.