Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 481206
Title Onderzoek naar bruikbare herbiciden in knolbegonia : vervolgonderzoek in 2005
Author(s) Leeuwen, P.J. van; Koster, A.T.J.; Trompert, J.P.T.
Source Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Bloembollen - 15
Department(s) Nursery Stock-Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) herbiciden - begonia - knollen - plantenziektebestrijding - bloembollen - landbouwkundig onderzoek - nederland - herbicides - begonia - tubers - plant disease control - ornamental bulbs - agricultural research - netherlands
Categories Diseases, Pests and Disorders of Plants (General) / Bulb and Tuber Flowers
Abstract Na het niet meer beschikbaar zijn van het herbicide simazin is er geen goede onkruidbestrijding in knolbegonia meer mogelijk. Vanuit het verleden is bekend dat het gewas gevoelig is voor herbiciden. Omdat de zaailingen, die vanaf half mei buiten worden geplant, in eerste instantie traag wortelen is mechanische onkruidbestrijding geen optie. De planten worden bij aanraking direct van de wortel getrokken wat tot afsterven leidt. In dit onderzoek is voor de tweede maal de werking van fenmedifam (1 l/ha) alleen of in combinatie met metamitron (0,5 kg/ha) onderzocht. Uit het onderzoek in 2004, en eerder onderzoek bij Dahlia bleek deze combinatie vier keer gespoten goed toepasbaar te zijn zonder schade voor het gewas. Daarnaast zijn ook twee bodemherbiciden toegepast, metamitron (3 kg/ha) en pendimethalin (2 l/ha). Deze middelen zijn ook viermaal toegepast.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.