Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 481210
Title Smaakonderzoek bataviasla 2003
Author(s) Kersten, M.; Hogendonk, L.
Source Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Glastuinbouw - 11
Department(s) WUR GTB Teelt & Bedrijfssystemen
GTB Teelt & Gewasfysiologie
Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Research report
Publication year 2003
Keyword(s) lactuca sativa - slasoorten - gebruikswaarde - smaakonderzoek - bladgroenten - glastuinbouw - lactuca sativa - lettuces - use value - taste research - leafy vegetables - greenhouse horticulture
Categories Leafy Vegetables
Abstract De laatste jaren loopt de verkoop van losse kroppen sla terug (Leegwater, 1999; Van den Berg, 1999). Meer en meer wordt er voorgesneden en verpakte sla verkocht. De traditionele botersla heeft hierbij als nadeel dat het erg snel na het snijden verlept. Er wordt dus gezocht naar alternatieve types sla. In het zuiden van Europa wordt voornamelijk bataviasla geteeld en gegeten. Deze sla is steviger en zou ook een betere smaak hebben dan botersla (Janse, 1999). Bindsla is een oudere slasoort die ook goed van smaak zou zijn en makkelijk te verwerken door snijderijen. In de winter van 2002 en 2003 is er door PPO Glastuinbouw gebruikswaarde onderzoek uitgevoerd aan enkele rassen bataviasla. Deze rassen zijn door het PPO expertpanel en consumentenpanel vergeleken met een monster bindsla en een monster botersla.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.