Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 481228
Title Effecten microklimaat op teken : Manipulatie habitat kan risico op ziekte van Lyme verminderen
Author(s) Brink, N.W. van den; Baan, M. van der; Paree, J.; Lange, H.J. de
Source Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 31 (2014)3. - ISSN 0169-6300 - p. 155 - 157.
Department(s) Toxicology
Animal Ecology
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2014
Keyword(s) natuurbeheer - natuurgebieden - metastigmata - ziekten overgebracht door teken - lyme-ziekte - habitats - habitatbeheer - mortaliteit - correlatie - temperatuur - vochtigheid - biologische bestrijding - nature management - natural areas - metastigmata - tickborne diseases - lyme disease - habitats - habitat management - mortality - correlation - temperature - humidity - biological control
Categories Nature Management (General) / Arachnida / Biological Control
Abstract Teken zijn een belangrijke vector in de overdracht van de ziekte van Lyme op mensen. De overleving en
het gedrag van teken zou beïnvloed kunnen worden door de manipulatie van hun microhabitat. In een
experiment zijn we dat nagegaan. De mortaliteit van de teek blijkt negatief gecorreleerd te zijn aan de
relatieve luchtvochtigheid en temperatuur en het gedrag positief aan de temperatuur. In het beheer van
natuurgebieden kan hier op worden ingespeeld.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.