Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 481283
Title Analyse van de Spotspray van een PWM-spuitdop
Author(s) Groot, T.T.; Velde, P. van; Stallinga, H.; Nieuwenhuizen, A.T.; Holterman, H.J.; Zande, J.C. van de
Source Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde (Rapport / Plant Research International 599) - 62
Department(s) Agrosystems Research
Agro Field Technology Innovations
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) onkruidbestrijding - spuitapparaten - spuitdoppen - sensors - meting - druppelgrootte - spuitvloeistoffen - dosering - technieken - landbouwkundig onderzoek - weed control - sprayers - fan nozzles - sensors - measurement - droplet size - sprays - dosage - techniques - agricultural research
Categories Arable Farming / Plant and Crop Protection (General)
Abstract Sensor gestuurde spuitsystemen waarmee door middel van een sensor kwantitatief een aantasting of hoeveelheid onkruid (biomassa) in het veld gemeten kan worden vragen om spuitsystemen met een variabele dosering. Eén methode om dat te realiseren is met een Pulse Width Modulation (PWM) techniek het debiet van de spuitdop te variëren. Dit PWM-systeem bestaat uit een dophouder met daarin een klep die tijdens de bespuiting met een hoge frequentie (PWM-cyclus) open en dicht wordt gezet. Met deze debietinstellingen kunnen spotsprays worden gegenereerd om individuele planten een plantafhankelijke of specifieke dosis aan gewasbeschermingsmiddel te geven. Bij een spotspray wordt de dop meerdere PWM-cycli opengezet. Er is dus sprake van een PWM-cyclustijd die veel korter is dan de lengte van de spotspray. In dit onderzoek wordt de druppelverdeling van een PWM-gemoduleerde dop (Rometron WeedIt, Steenderen), voor een debiet van 20% en 50% van het maximale debiet bij een druk van 2 en 3 bar, onderzocht.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.