Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 481297
Title Moleculaire detectie van bacteriën in dekaarde
Author(s) Baars, J.J.P.; Straatsma, G.
Source Wageningen : Plant Research International - 74
Department(s) Plant Breeding
Aquatic Ecology and Water Quality Management
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) paddestoelen - agaricus bisporus - eetbare paddestoelen - groenten - teelt - bacteriën - plantenontwikkeling - mushrooms - agaricus bisporus - edible fungi - vegetables - cultivation - bacteria - plant development
Categories Edible fungi
Abstract Bacteriën spelen een belangrijke, maar niet goed opgehelderde rol bij de knopvorming van de champignon. Om te achterhalen welke soorten bacteriën daarbij een rol spelen zijn tot nu toe alleen maar reinkweken gebruikt. Het gevaar van deze methode is dat je soorten die niet rein te kweken zijn zult missen. Het onderzoek beschreven in dit rapport heeft een directe bepaling gebruikt waarmee een goed beeld van de werkelijkheid is gekregen. De soortensamenstelling van de bacteriegemeenschap is onderzocht in doorgroeide dekaarde uit praktijkteelten en in proefteelten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.