Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 481348
Title De waarheid van de koe - onderzoek naar koegedrag
Author(s) Reenen, C.G. van; Werf, J.T.N. van der
Source Wageningen : Wageningen UR, Livestock Research
Department(s) Animal Health & Welfare
Publication type Sound recording (professional)
Publication year 2015
Keyword(s) rundveehouderij - melkveehouderij - diergedrag - dierenwelzijn - huisvesting, dieren - weiden - begrazing - dierlijke productie - cattle husbandry - dairy farming - animal behaviour - animal welfare - animal housing - pastures - grazing - animal production
Categories Animal Housing, Management and Care / Cattle
Abstract In dit filmpje leggen onderzoekers uit waarom onderzoek naar koegedrag in relatie tot weidegang zo belangrijk is. Wat zijn de individuele verschillen in gedrag als koeien weiden? De onderzoekers kijken naar graasgedrag van de koeien, maar de koeien worden ook individueel getypeerd op de mate waarin ze sociaal zijn (graag bij de kudde zijn) en wat hun plek in de rangorde is. Welke koekenmerken zijn gelinkt aan het graasgedrag? Aan het eind van het onderzoek levert dit wellicht aanknopingspunten voor fokkerij of management van de boer om nog beter en makkelijker weidegang te kunnen toepassen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.