Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 481360
Title Virus onschadelijk maken, voorkomen infectie, symptomen onderdrukken : beheersen door complex van middelen en maatregelen
Author(s) Arkesteijn, M.; Stijger, I.
Source Onder Glas 11 (2014)12. - p. 62 - 63.
Department(s) WUR GTB Gewasgezondheid
GTB Gewasgez. Bodem en Water
Publication type Article in professional journal
Publication year 2014
Keyword(s) glastuinbouw - kasgewassen - plantenvirussen - gewasbescherming - maatregelen - landbouwkundig onderzoek - weerstand - ziektepreventie - virusziekten - greenhouse horticulture - greenhouse crops - plant viruses - plant protection - measures - agricultural research - resistance - disease prevention - viral diseases
Categories Plant and Crop Protection (General) / Cultivation, Cultural Methods
Abstract Virussen veroorzaken behoorlijk wat economische schade in cultuurgewassen. Een besmetting met komkommerbontvirus bijvoorbeeld levert al gauw 15% inkomstenderving op. Virusziekten zijn niet te bestrijden zoals schimmels en bacteriën, maar wel te beheersen. Virologe Ineke Stijger van Wageningen UR Glastuinbouw vertelt over de mogelijke wijzen van aanpak en het huidige onderzoek.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.