Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 481478
Title Beheersing intrinsieke kwaliteit potplanten met als pilot Ficus en Anthurium : deelproject 3
Author(s) Boer, P.; Verberkt, H.; Snel, J.F.H.
Source Wageningen : DLV Plant - 38
Department(s) WUR GTB Teelt & Bedrijfssystemen
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) glastuinbouw - potplanten - siergewassen - ficus - anthurium scherzerianum - kwaliteit - lichtregiem - chlorose - greenhouse horticulture - pot plants - ornamental crops - ficus - anthurium scherzerianum - quality - light regime - chlorosis
Categories Ornamental Plants
Abstract Ontwikkelen van een meettechniek waarmee de intrinsieke kwaliteit van potplanten tijdens de teelt gemeten kan worden. Uit deelproject 2 blijkt dat symptomen van lichtstress in een vroeg stadium met MIPS gemeten kunnen worden bij zowel Ficus als Anthurium. Van belang is om na te gaan of al voordat uitwendige chlorose zichtbaar is aan het gewas, afwijkingen worden geconstateerd in de fotosynthese-efficiënte middels de metingen van de MIPS, zodat daarop geanticipeerd kan worden door de teler.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.