Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 481723
Title Eerste pups outcross Saarlooswolfhond geboren
Author(s) Eggink, M.; Oldenbroek, J.K.
Source Zeldzaam huisdier 39 (2014)4. - ISSN 0929-905X - p. 18 - 20.
Department(s) ASG Facilities, Staff & Services
Centrum voor Genetische Bronnen Nederland
Publication type Article in professional journal
Publication year 2014
Keyword(s) hondenrassen - rassen (dieren) - dierveredeling - zeldzame rassen - veredelingsmethoden - puppy's - dog breeds - breeds - animal breeding - rare breeds - breeding methods - puppies
Categories Pets and Companion Animals / Animal Breeding Methods and Reproduction
Abstract De Algemene Vereniging van Liefhebbers voor Saarlooswolfhonden (AVLS) heeft een plan van aanpak opgesteld met als doel de hoge onderlinge verwantschap tussen de honden op termijn te laten afnemen. Dat is hard nodig omdat anders de inteelttoename in de toekomst niet meer beheersbaar zal zijn. Gevolgen daarvan zouden zijn dat erfelijke gebreken toenemen en de vruchtbaarheid verder afneemt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.