Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 481859
Title Een kwestie van smaak - interview met Gerben Messelink en Wouter Verkerke
Author(s) Messelink, G.J.; Verkerke, W.
Source Buitenstebinnen : halfjaarlijkse uitgave van Naktuinbouw December (2014)3. - p. 18 - 19.
Department(s) WUR GTB Gewasgezondheid
GTB Gewasgez. Bodem en Water
WUR GTB Teelt & Bedrijfssystemen
GTB Teelt & Gewasfysiologie
Publication type Article in professional journal
Publication year 2014
Keyword(s) tuinbouw - glastuinbouw - groenten - fruit - consumentenpanels - nieuwe cultuurgewassen - spaanse pepers - testen - smaakpanels - smaak - smaakonderzoek - voedingsmiddelen - horticulture - greenhouse horticulture - vegetables - fruit - consumer panels - new crops - chillies - testing - taste panels - taste - taste research - foods
Categories Horticulture / Vegetables / Fruit Growing
Abstract Naast dat consumenten voor groente en fruit kiezen op basis van het uiterlijk, bijvoorbeeld de vorm en de kleur, wordt de smaak van het product steeds belangrijker. Wageningen UR onderzoekt dan ook steeds meer producten (vooral nieuwe rassen) op smaak.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.