Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 482674
Title Nieuwe kas met groot potentieel in energiebesparing
Author(s) Kempkes, F.
Source Kas techniek 2014 (2014)9. - p. 32 - 35.
Department(s) GTB Tuinbouw Technologie
Publication type Article in professional journal
Publication year 2014
Keyword(s) glastuinbouw - beglazing - isolatie (insulation) - isolatiematerialen - energiebehoud - kunststoffilm - efficiëntie - landbouwkundig onderzoek - kastechniek - greenhouse horticulture - glazing - insulation - insulating materials - energy conservation - plastic film - efficiency - agricultural research - greenhouse technology
Categories Horticulture / Greenhouse Technology
Abstract Beter isoleren van de kas vormt een belangrijk onderdeel binnen Het Nieuwe Telen. Wordt dit bereikt door toepassing van meerdere schermen, dan kan dit in de winter ten koste gaan van de toch al beperkte hoeveel heid licht. Gebruik van isolatieglas is een andere richting die al in de praktijk wordt toegepast. Maar er is een goedkoper alternatief, namelijk de combinatie van glas en een hoog waardige film. Het kasconcept ‘2SaveEnergy’ brengt die optie in praktijk.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.