Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 482799
Title More food from fertile grounds : integrating approaches to improve soil fertility
Author(s) Beek, C.L. van; Noij, I.G.A.M.; Duivenbooden, N. van; Heesmans, H.I.M.; Bos, A.; Til, R. van
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2568) - 51
Department(s) Alterra - Soil physics and land use
Climate Resilience
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) bodemvruchtbaarheid - gewasproductie - uitputting - voedingsstoffen - exportspreiding - wereld - soil fertility - crop production - exhaustion - nutrients - export diversification - world
Categories Land degradation & Land conservation / Soil Fertility
Abstract Gewassen nemen voedingsstoffen (nutriënten) op uit de bodem. Door de gewassen elders te consumeren worden nutriënten verplaatst. Door urbanisatie en globalisering wordt deze disbalans in nutriënten versterkt. Als de nutriënten onttrekking niet gecompenseerd wordt leidt dit tot bodemuitputting en uiteindelijk tot degradatie van eens productieve gronden. Onttrekking van nutriënten kan gecompenseerd worden met organische en minerale (kunst)mest. Vooral in gebieden ten zuiden van de Sahara wordt dit vaak niet of onvoldoende gedaan, omdat kunstmest duur en risicovol is en er vaak onvoldoende organisch materiaal beschikbaar is.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.