Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 483150
Title Prof. Justus Wesseler over overheidsingrijpen bij nieuwe biotechnologische ontwikkelingen
Author(s) Wesseler, J.H.H.
Source Wageningen UR
Department(s) Agricultural Economics and Rural Policy
Publication type Sound recording (professional)
Publication year 2014
Keyword(s) genetische modificatie - transgene planten - transgene organismen - biotechnologie - schade - rijst - india - economische aspecten - genetic engineering - transgenic plants - transgenic organisms - biotechnology - damage - rice - economic aspects
Categories Genetic Engineering
Abstract Overheidsregels rond biotechnologie en genetisch gemodificeerde gewassen leiden vaak tot substantieel hoge investeringskosten. Die hebben weer een lager niveau van productontwikkeling tot gevolg en een concentratie in de industrie, een herschikking van onderzoeksprioriteiten en een verschuiving van onderzoek en ontwikkeling naar landen met minder stringente regelgeving. Die trend leidde zelfs tot schade aan duurzame ontwikkeling uit oogpunt van milieu en volksgezondheid.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.