Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 483280
Title Nederlandse biodiversiteit : Hoe belangrijk is het stedelijk gebied?
Author(s) Lahr, J.; Lammertsma, D.R.; Bijlsma, R.J.; Weeda, E.J.; Buij, R.; Snep, R.P.H.
Source Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 31 (2014)4. - ISSN 0169-6300 - p. 195 - 203.
Department(s) Animal Ecology
Vegetation, Forest and Landscape Ecology
Nature and society
WIMEK
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2014
Keyword(s) stedelijke ecologie - soortendiversiteit - vogels - vegetatie - zoogdieren - insecten - habitats - stedelijke gebieden - urban ecology - species diversity - birds - vegetation - mammals - insects - habitats - urban areas
Categories Ecology (General)
Abstract Veel soorten in Nederland vinden in de stad een geschikt leefmilieu, maar hoeveel soorten zijn werkelijk afhankelijk van het stedelijk gebied? Om deze vraag te beantwoorden is een steekproef uit het Nederlands Soortenregister voorgelegd aan een aantal taxonomische-en ecologische deskundigen. Zij hebben de getrokken soorten beoordeeld op hun afhankelijkheid van het stedelijk gebied voor de instandhouding van de populatie. Daarnaast is dat belang voo alle soorten van de Vogel- en Habitatrichtlijn afzonderlijk bepaald.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.