Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 483306
Title Naar een nieuw fosfaatbemestingsadvies in de akkerbouw
Author(s) Bussink, W.; Doppenberg, G.; Berg, W. van den; Wijk, K. van
Source Wageningen : Nutriënten Management Instituut - 43
Department(s) OT Team Schimmels Onkr. en Plagen
OT Team Bedrijfssyst.onderz./Bodemkwaliteit
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) akkerbouw - bemesting - fosfaat - fosfaatuitspoeling - bodembeheer - arable farming - fertilizer application - phosphate - phosphate leaching - soil management
Categories Fertilizers, Fertilizer Application / Arable Farming
Abstract Fosfaat is van belang voor een goede gewasproductie. Via het P-gebruiksnormenstelsel daalt de P-bemesting richting evenwichtsbemesting. In de praktijk is er zorg of gewassen dan wel voldoende fosfaat krijgen. Daarom is het belangrijk om te weten wat de bodem zelf aan fosfaat levert en hoe dit in de tijd vrijkomt. Dit om de in de akkerbouwpraktijk toegestane hoeveelheid P zo optimaal mogelijk te kunnen inzetten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.