Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 483400
Title Zeehonden in de Eems: Analyse vliegtellingen 2014 en 2008 - 2014
Author(s) Cremer, J.S.M.
Source Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C010/15) - 37
Department(s) Ecosystemen
Publication type Research report
Publication year 2015
Keyword(s) zeezoogdieren - zeehonden - phoca vitulina - monitoring - havens - elektriciteitsvoorzieningen - nadelige gevolgen - eems-dollard - marine mammals - seals - phoca vitulina - monitoring - harbours - electricity supplies - adverse effects - eems-dollard
Categories Animal Ecology
Abstract Een aanzienlijk gebied in de Eemshaven is bestemd voor de ontwikkeling van energie-gerelateerde bedrijvigheid: Energy Park Eemshaven. Zowel op het land als in het water hebben hiervoor in de periode 2009-2014 diverse (bouw)activiteiten plaatsgevonden. Dergelijke activiteiten zijn vergunningplichtig ex de Natuurbeschermingswet 1998. De effecten van deze activiteiten op zeezoogdieren gemonitord, te weten de gewone zeehond (Phoca vitulina), de grijze zeehond (Halichoerus grypus) en tot en met 2011 ook de bruinvis (Phocoena phocoena). In 2014 zijn voor het laatst in het gehele Eemsgebied vliegtellingen uitgevoerd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.