Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 483777
Title Meervoudige democratie. Meer ruimte voor burgerinitiatieven in het natuurdomein
Author(s) Salverda, I.E.; Pleijte, M.; Dam, R.I. van
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR
Department(s) Governance
Publication type Brochure
Publication year 2014
Keyword(s) natuurbeheer - overheidsbeleid - burgers - publieke participatie - participatieve methoden - inventarisaties - nature management - government policy - citizens - public participation - participation methods - inventories
Categories Nature Management (General)
Abstract In de maatschappij groeit onder burgers de behoefte aan meer directe zeggenschap over hun leefomgeving. Dat uit zich bijvoorbeeld in het ontstaan van burgerinitiatieven, die kunnen worden opgevat als informele en participatieve vorm van democratie. Daarnaast stellen burgers steeds vaker vraagtekens bij het democratische gehalte van overheidsbeleid. De kwaliteit van het besluitvormingsproces dat via de representatieve democratie aan de politiek en ambtenarij is uitbesteed, wordt door burgers vaak als laag bestempeld.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.