Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 483847
Title Paddenstoelen: diversiteit verhogend beheer. infoblad veldwerkplaats
Author(s) Terhürne, R.L.; Ozinga, W.A.; Keizer, P.J.
Source Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren
Department(s) Environmental Systems Analysis
Vegetation, Forest and Landscape Ecology
Publication type Brochure
Publication year 2014
Keyword(s) vegetatiebeheer - paddestoelen - bosecologie - habitats - natuurbeheer - veldwerk - vegetation management - mushrooms - forest ecology - habitats - nature management - field work
Categories Nature Management (General)
Abstract Paddenstoelen zijn een groot deel van het jaar onzichtbaar, maar ze spelen in vele ecosystemen een belangrijke rol. Schimmels behoren tot de ecologisch functionele groep van de reducenten, d.w.z. ze verzorgen de afbraak van organisch materiaal dat door groene planten is opgebouwd. Doordat paddenstoelen andere eisen aan hun standplaats stellen dan planten, profiteren ze niet automatisch van beheer gericht op planten. Wat zijn de mogelijkheden om met het beheer meer op het behoud en herstel van de diversiteit aan paddenstoelen in te spelen?
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.