Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 484038
Title 2014: waar staan we als imkers nu? Bijennieuws 28, januari 2014
Author(s) Blacquière, T.
Source Wageningen : Bijen@wur
Department(s) Entomology & Disease Management
Publication type Web page aimed at a professional audience
Publication year 2014
Abstract Vorig jaar was een apart jaar voor de imkers: we hadden een goede uitwintering, zij het laat; vervolgens een heel slecht (koud) voorjaar, toen een redelijke zomer en een heel mooie nazomer; tenslotte een heel warme winter tot dusver. Het was ook een roerig jaar rondom de bijenhouderij, met veel dispuut over de oorzaken van sterfte van bijen (niet eens alleen de gehouden honingbijen, maar ook wilde bijen), en veel discussie over wat te doen om sterkere en gezondere bijen te krijgen, aangezwengeld door staatssecretaris Sharon Dijksma om via een polderdiscussie consensus te krijgen voor een ‘Actieplan bijengezondheid’
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.