Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 484528
Title Ontwikkeling van een Lure&Kill techniek voor de beschermde teelt in Nederland : verslag van fase 2
Author(s) Griepink, F.C.
Source Wageningen : Plant Research International (Nota 530) - 4
Department(s) Biointeracties and Plant Health
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) glastuinbouw - gewasbescherming - chemische bestrijding - spodoptera - duponchelia - sexferomonen - feromoonvallen - insecticiden - greenhouse horticulture - plant protection - chemical control - spodoptera - duponchelia - sex pheromones - pheromone traps - insecticides
Categories Plant and Crop Protection (General)
Abstract Plant Research International heeft onderzoek uitgevoerd naar de toepassingsmogelijkheden van lure&kill in de Nederlandse kassen. Insecten zoals Spodoptera exigua en Duponchelia fovealis kunnen elkaar vinden met behulp van seksferomonen die het vrouwtje loslaat in de lucht. Deze feromonen kunnen we namaken en daarmee kunnen we de mannetjes lokken naar een feromoonval. Het feromoon kun je ook gebruiken om het mannetje te lokken naar een plek waar zich een dodelijk insecticide bevindt. Deze laatste methode wordt lokken en doden (Engels: lure&kill) genoemd. Naast lure&kill kun je feromonen bijvoorbeeld ook gebruiken in feromonenvallen. Wanneer je daar enkele per hectare van neerzet spreek je over monitoring.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.