Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 484529
Title Strategie aanpak wortelduizendpoot
Author(s) Lukassen, I.; Verberkt, H.; Boertjes, B.C.
Source Aalsmeer : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Glastuinbouw - 8
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) scutigerella immaculata - chrysanthemum - plagenbestrijding - glastuinbouw - nederland - scutigerella immaculata - chrysanthemum - pest control - greenhouse horticulture - netherlands
Categories Diseases, Pests and Disorders of Plants (General)
Abstract De wortelduizendpoot is een zeer grillig organisme dat zich niet gemakkelijk laat bestrijden. Vaak heerst de indruk dat het organisme eerder wordt weggejaagd dan bestreden. Wat te doen als de wortelduizendpoot op uw bedrijf voor problemen zorgt? Onderzoek tot nu toe heeft duidelijk gemaakt dat geen middel voorhanden is dat de problemen met wortelduizendpoot voor langere tijd afdoende voorkomt en/of beheerst. Het is dus van belang om vanuit verschillende invalshoeken wortelduizendpoot aan te pakken. Hiervoor is een strategie ontwikkeld.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.