Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 484598
Title Ondernemersgroepen in de glastuinbouw : een experiment met themabijeenkomsten
Author(s) Vermeulen, P.C.M.; Lans, C.J.M. van der; Woerden, S.C. van; Buck, A.J. de
Source PPO Glastuinbouw - 44
Department(s) GTB Tuinbouw Technologie
GTB Teelt & Gewasfysiologie
Wageningen UR Greenhouse Horticulture
OT Team Bedrijfssyst.onderz./Bodemkwaliteit
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) tuinbouwbedrijven - bedrijfsvergelijking in de landbouw - ketenmanagement - maatschappelijk verantwoord ondernemen - bedrijfsmanagement - ondernemerschap - managementvaardigheden - market gardens - farm comparisons - supply chain management - corporate social responsibility - business management - entrepreneurship - management skills
Categories Horticulture
Abstract In 2005 is door het PPO samen met de GIBO groep, DLV advies, LTO Noord en Hessel Marketing & Com: municatie een pilot georganiseerd van zogenaamde Ondernemersgroepen. Deze ondernemersgroepen zijn elk zes keer bijeen geweest om rondom een thema samen eigen ervaringen te delen, van een inleider de achterliggende theorie te krijgen en deze ervaringen en theorie te toetsen in een discussie over de toepasbaarheid. De doelgroep van deze bijeenkomsten zijn ondernemers die tegen knelpunten aanlopen in hun eigen bedrijf. Het doel is de ondernemers bewust te maken van de verschillende aspecten van het ondernemerschap en de verschillende manieren hoe daarmee omgegaan kan worden. De deelnemers zijn voor driekwart doeners en hebben moeite met echt verantwoordelijkheden en bevoegdheden te delegeren. Hun hart ligt in de tuin en niet op het kantoor. Ze zijn niet echt gewend ver buiten het eigen bedrijf of de sector te kijken om van te leren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.