Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 484799
Title Verbeterde energie-efficiëntie door perspectief op gedeeltelijke Meerlagenteelt met LED’s en door groeiduurverkorting
Author(s) Wildschut, J.; Gude, H.; Lans, A.M. van der
Source Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit
Department(s) Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) teeltsystemen - bloembollen - forceren van planten - belichting - led lampen - meerlagenteelt - temperatuur - cultuurmethoden - plantenontwikkeling - rood licht - blauw licht - energiebesparing - cropping systems - ornamental bulbs - forcing - illumination - led lamps - multi-layer cultivation - temperature - cultural methods - plant development - red light - blue light - energy saving
Categories Cultivation, Cultural Methods / Liliales
Abstract Eerder onderzoek van PPO gaf aan dat de groeiduur van lelies verkort kan worden door op een hogere temperatuur te broeien en door 24 uur per dag te belichten (daglengte effect). Te hoge temperaturen leidden echter ook tot een afname van het aantal goede knoppen per tak, en tot een lager takgewicht. Ander onderzoek gaf aan dat lelies van goede kwaliteit ook te telen zijn door ze de eerste 6 weken onder rode of blauwe LED-belichting in een cel voor te trekken. Combinaties van rood + blauw gaven vaak mindere kwaliteit lelies. Doel van dit onderzoek is het vinden van het optimale voortrek-lichtrecept voor op hogere temperatuur gebroeide lelies die ± 6 weken in een cel worden voorgetrokken onder LED’s. Dit maakt het mogelijk om veel energie te besparen door lelies in meerlagenteelt in cellen voor te trekken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.