Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 484817
Title Effectiviteit slakkenkorrels in spruitkool : vergelijking in vier praktijkpercelen van de effectiviteit van Caragoal GR en Ferramol Slakkenkorrels bij toepassing na 1 september, 2008
Author(s) Huiting, H.F.; Ester, A.
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector AGV - 28
Department(s) OT Team Schimmels Onkr. en Plagen
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) akkerbouw - veldgewassen - vollegrondsteelt - spruitjes - koolsoorten - gewasbescherming - slakkenbestrijding - plagenbestrijding - deroceras reticulatum - arion silvaticus - arion circumscriptus - arable farming - field crops - outdoor cropping - brussels sprouts - cabbages - plant protection - mollusc control - pest control - deroceras reticulatum - arion silvaticus - arion circumscriptus
Categories Leafy Vegetables
Abstract Slakken kunnen vraatschade aanrichten in diverse akkerA en tuinbouwgewassen. In de teelt van spruitkool is de slak één van de voornaamste belagers. Slakken zijn vooral actief in het voorA en najaar, maar ook in koele natte zomers kunnen zich problemen voordoen. Slakken kunnen grote schade veroorzaken in de periode van spruitvorming tot aan de oogst. De slakken kruipen gedurende de koele, vochtige periode met weinig wind, dus meestal 's nachts, in de plant en vreten aan de buitenste blaadjes van de spruit. De ontstane schade geeft een declassering bij de verkoop. De meest voorkomende slak is de akkeraardslak (Deroceras reticulatum (Müller)), die tot boven in de spruitkoolplanten voorkomt. Naast deze soort komen o.a. Arion silvaticus en Arion circumscriptus voor. Binnen de dringend vereiste toelating mogen producten op basis van metaldehyde, twee keer worden toegepast in de spruitkoolteelt. Ecostyle, dat de Ferramol Ecostyle Slakkenkorrels in haar pakket voert, heeft bezwaar aangetekend tegen het verlenen van een Dringend vereiste toelating, met het argument dat haar product een afdoende alternatief voor de in de markt verkrijgbare slakkenkorrels is. Besloten werd om in een proef een vergelijking van het effect van toepassingen van Caragoal GR en Ferramol Ecostyle Slakkenkorrels op de aantasting van spruitjes door slakken uit te voeren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.