Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 484818
Title Transitie & innovatie : inspirerende projecten Kennisbasisonderzoek VI 2011-2014
Author(s) Schoorlemmer, H.B.; Leeuwen, M.A.E. van
Source Wageningen : Wageningen UR - 33
Department(s) OT Team Economie en Nematoden
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) innovaties - onderzoeksprojecten - kennisoverdracht - voedseltechnologie - duurzame ontwikkeling - melkveehouderij - houding van consumenten - kennissystemen - publiek-private samenwerking - maatschappelijk verantwoord ondernemen - innovations - research projects - knowledge transfer - food technology - sustainable development - dairy farming - consumer attitudes - knowledge systems - public-private cooperation - corporate social responsibility
Categories Knowledge Exchange / Innovation Studies (General)
Abstract Vier jaar geleden is begonnen met Kennisbasisprogramma Transitie en Innovatie. De opdracht van het Ministerie van Economische Zaken was kennis te verzamelen om meer grip te krijgen op de transitie naar een duurzamere samenleving. Wageningen UR is voortvarend aan de slag gegaan met het doorgronden van veranderingsprocessen bij betrokkenen, beleid en instituties. Ook zijn creatieve oplossingsrichtingen ontwikkeld, toegepast en gemonitord. Deze brochure laat een aantal voorbeelden zien.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.