Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 485094
Title Verlagen van de pottemperatuur van boomkwekerijgewassen
Author(s) Hop, M.E.C.M.
Source Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bollen, bomen en Fruit - 24
Department(s) Nursery Stock-Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) literatuuroverzichten - containerplanten - potproeven - wortelrot - wortelzonetemperatuur - wortels - schade - hoge temperatuurdroging - gewasbescherming - boomkwekerijen - vermeerderingsmateriaal - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - literature reviews - container grown plants - pot experimentation - root rots - root zone temperature - roots - damage - high temperature drying - plant protection - forest nurseries - propagation materials - cultural control
Categories Tree Breeding, Propagation and Planting
Abstract Om een goede plantengroei mogelijk te maken, moeten alle omstandigheden toerijkend zijn voor de plant. Bij de teelt van planten in pot staan de potten vaak op een teeltvloer, wat geen natuurlijke situatie is voor de plant. De temperatuur van de vollegrond, waar de plant normaal gesproken in staat, wordt door de grote massa veel meer gebufferd dan die van een pot met potgrond. Vooral in hete zomers kan de temperatuur in de pot flink oplopen, met schade aan de planten (wortels) tot gevolg. Dit kan op-brengstderving geven. De cultuurgroep Siergewassen van de NBvB heeft PPO gevraagd een literatuurstudie te doen naar de mogelijkheden om de pottemperatuur te beheersen in hete perioden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.