Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 485115
Title Checklist stomen
Author(s) Lukassen, I.; Boertjes, B.C.
Source Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Brochure
Publication year 2010
Keyword(s) glastuinbouw - gewasbescherming - grondsterilisatie - grondbehandeling - stoomsterilisatie - stoom - bodempathogenen - teeltsystemen - greenhouse horticulture - plant protection - soil sterilization - soil treatment - steam sterilization - steam - soilborne pathogens - cropping systems
Categories Plant and Crop Protection (General) / Cropping Systems
Abstract In de praktijk wordt er om de grond te ontsmetten op twee verschillende manieren gestoomd. Dat zijn stomen zonder en stomen met onderdruk, de laatste methode wordt ook wel afzuigstomen genoemd. Om voor een bepaalde manier van stomen te kiezen moet eerst duidelijk zijn wat de verschillen van de beide methoden zijn. In het kort is een en ander over beide methoden van stomen beschreven. Daarna worden aandachtspunten voor het uitvoeren van het stomen behandeld.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.