Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 485148
Title Glastuinbouw Waterproof : WP5: Haalbaarheidstudie zuiveringstechnieken restant- water substraatteelt
Author(s) Jurgens, R.; Appelman, W.; Kuipers, N.; Feenstra, L.; Creusen, R.; Os, E.A. van; Bruins, M.A.; Balendonck, J.
Source Apeldoorn : TNO Bouw en Ondergrond, Milieu en Leefomgeving - 147
Department(s) GTB Tuinbouw Technologie
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) glastuinbouw - substraten - teeltsystemen - siergewassen - snijbloemen - rozen - recirculatiesystemen - wateropname (planten) - ontsmettingsmiddelen - ultraviolette straling - waterstofperoxide - gewasbescherming - greenhouse horticulture - substrates - cropping systems - ornamental crops - cut flowers - roses - recirculating systems - water uptake - disinfectants - ultraviolet radiation - hydrogen peroxide - plant protection
Categories Cut Flowers / Cropping Systems
Abstract Op een rozenbedrijf is de toepassing van geavanceerde oxidatie (combinatie van waterstofperoxide (H2O2) en UV-licht getest als methode om groeiremming bij recirculatie op te heffen. Bij goede resultaten kan het drainwater langer worden hergebruikt en vermindert de lozing van water met meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. In het gewas is geen groeiremming aangetoond en zijn geen groeiverschillen gemeten tussen de verschillende behandelingen (UV en H2O2/UV). Uit de proef is gebleken dat gedurende een lange periode een productief gewas kan worden geteeld zonder drainwater te hoeven lozen. Dit geldt niet voor ieder bedrijf, maar het lijkt mogelijk om de grenzen te verleggen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.