Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 485160
Title Bast- en bladvlekkenziekte in Tilia : middelentoetsting en het ontwikkelen van een waarschuwingsysteem
Author(s) Sluis, B.J. van der; Kuik, A.J. van
Source Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 28
Department(s) Nursery Stock-Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) bladvlekkenziekte - cercospora - tilia - boomteelt - plantenziektebestrijding - straatbomen - leaf spotting - cercospora - tilia - arboriculture - plant disease control - street trees
Categories Diseases, Pests and Disorders of Plants (General) / Broad-leaved Forest Trees
Abstract In het project ‘Geïntegreerde gewasbescherming in de boomteelt’ bleek bast- en bladvlekkenziekte in Tilia, veroorzaakt door de schimmel Cercospora microsora, één van de belangrijke knelpunten in de teelt van laanbomen. Ook in het recent opgestarte vervolgproject ‘Telen Met Toekomst’ werd door de laanbomentelersgroep, bast- en bladvlekken als een belangrijk knelpunt aangemerkt. Schade als gevolg van bast- en bladvlekken wordt op verschillende manieren toegebracht. Namelijk een vermindering van de groei door aantasting van de bladeren, het afsterven van dunnere takken en bij jonge bomen het afsterven van een deel van de boom en beschadiging van de bast waardoor bomen pas later leverbaar zijn. Doordat de boom door een aantasting verzwakt kunnen gemakkelijk secundaire aantastingen zoals het meniezwammetje optreden. De bestrijding van de aantasting vormt in toenemende mate een probleem. Het bestrijdingsmiddelenpakket is sterk uitgedund. Daconil (chloorthalonil) en Maneb zijn wel toegelaten, maar voor een goede werking moeten deze middelen vroegtijdig en frequent worden ingezet. Folicur (tebuconazool) wordt in boomteeltgewassen ingezet tegen roest, maar heeft ook een (neven)werking tegen bast- en bladvlekkenziekte. Van de twee recent toegelaten meeldauw bestrijdingsmiddelen Ortiva (met de werkzame stof azoxystrobine) en Flint (trifloxystrobine) is bekend dat ze ook een nevenwerking hebben tegen bladvlekkenziekten. Met de genoemde middelen is nog weinig ervaring in de teelt van Tilia. Genoemde nieuwe middelen kennen een relatief groot risico op resistentieontwikkeling en mogelijk gewasschade. Om meer grip te krijgen op een effectieve inzet (op het juiste moment het juiste middel) van gewasbeschermingsmiddelen is meer kennis nodig van de omstandigheden die zorgen voor een verhoogde infectiekans. Een hulpmiddel voor het bepalen van het juiste spuittijdstip is een advies- of waarschuwingsysteem. Het doel van dit onderzoek is om de toetsing van de effectiviteit van beschikbare gewasbeschermingsmiddelen tegen blad- en bastvlekkenziekte in Tilia onder praktijkomstandigheden te bepalen. En het ontwikkelen en het implementeren van een waarschuwingsysteem als hulpmiddel bij de bestrijding van bast- en bladvlekkenziekte. De effectieve middelen kunnen daardoor efficiënter en effectiever worden ingezet.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.