Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 485291
Title Vitale potplanten in lange (multi-modale) distributieketens
Author(s) Boerrigter, H.A.M.
Source Wageningen : Agrotechnology and Food Sciences Group - 17
Department(s) FBR Fresh Supply Chains
Post Harvest Technology
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) potplanten - sierteelt - plantmateriaal - gewasproductie - klimaatfactoren - mediterraan klimaat - logistiek - gewassen, groeifasen - risicofactoren - schadepreventie - pot plants - ornamental horticulture - planting stock - crop production - climatic factors - mediterranean climate - logistics - crop growth stage - risk factors - loss prevention
Categories Ornamental Plants / Cropping Systems
Abstract Zowel in de potplantenvoorzieningsketen als in de logistiek zijn verschuivingen gaande. Steeds meer worden in zuidelijke landen (Centraal Amerika, Verre Oosten) zogenaamde “pre-finished products” geproduceerd. Na (zeecontainer)vervoer naar Nederland worden deze planten in Nederlandse kassen verder geteeld tot ze aan de gestelde specifieke markteisen voldoen (waardetoevoeging). Deze werkwijze levert (kosten)voordelen op voor alle betrokken ketendeelnemers en is bovendien duurzaam door de verkorte teeltperiode. Het doel van deze inventariserende studie is om vast te stellen of bedrijven inderdaad problemen ondervinden bij de distributie van potplanten, wat de aard van deze problemen is en bij welke productsoorten en distributiekanalen dit aan de orde is. Tevens wordt gevraagd of men verder onderzoek naar verbetering van de distributiecondities voor potplanten noodzakelijk/gewenst acht en in welke mate de bedrijven in dat eventuele onderzoek willen participeren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.