Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 485809
Title Motieven van actoren voor verdere verduurzaming in de houtketens
Author(s) Hendriks, C.M.A.; Kamphorst, D.A.; Schrijver, R.A.M.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu (WOt-technical report 21) - 34
Department(s) Vegetation, Forest and Landscape Ecology
Governance
Regional Development and Spatial Use
WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) bosbeheer - houtproductie - duurzaamheid (sustainability) - certificering - marktanalyse - forest administration - timber production - sustainability - certification - market analysis
Categories Forest Economics / Environmental Economics
Abstract Motieven van actoren om de houtketen verder te verduurzamen, zijn onderzocht met interviews. Er zijn drie groepen actoren geïnterviewd: bosbeheerders/boseigenaren, houthandelaren en houtverwerkende bedrijven. De respondenten noemen bijvoorbeeld als belangrijke motieven: iets goed doen voor de wereld en behoud van hout als grondstof voor het eigen bedrijf, voor de toekomst en voor de (lokale) bevolking. Andere motieven zijn de reputatie van het bedrijf of de mogelijkheid zich te onderscheiden ten opzichte van andere bedrijven. Certificering wordt over het algemeen een goed middel bevonden om de houtketen te verduurzamen, al zien de respondenten de administratieve lasten als belangrijk nadeel. Uitbreiding van het areaal gecertificeerd bos wordt als belangrijk middel voor verdere verduurzaming van de houtketen gezien. Veel bedrijven geven echter aan ook zonder keurmerk duurzaam te (willen) werken. Trefwoorden: certificering, duurzaamheid, bosbeheer, boseigenaren, houtverwerkende bedrijven, houthandel
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.