Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 485825
Title Bepaling zware metalen in kreeften op nieuwe vooroevers in de Oosterschelde
Author(s) Tangelder, M.; Goudswaard, P.C.; Es, Y. van
Source Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C039/15) - 32
Department(s) Delta
Aquaculture
Publication type Research report
Publication year 2015
Keyword(s) oeverbescherming van rivieren - zware metalen - dijken - milieueffect - rivierkreeft - ecotoxicologie - aquatische ecologie - oosterschelde - riverbank protection - heavy metals - dykes - environmental impact - crayfish - ecotoxicology - aquatic ecology - eastern scheldt
Categories Aquatic Ecology
Abstract Rijkswaterstaat verstevigt de vooroevers van de dijken in de Oosterschelde en Westerschelde en maakt hiervoor gebruik van o.a. staalslakken en breuksteen. Eerder is onderzoek gedaan naar mogelijke effecten van uitloging van zware metalen uit substraat op bodemfauna, maar niet naar het mogelijke effect op kreeften.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.