Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 485865
Title Natuurbeleid en gedragseconomie. Een verkenning
Author(s) Dagevos, H.; Broek, E.H.L. van den; Bakker, E. de; Vader, J.
Source Den Haag : LEI Wageningen UR
Department(s) Urban Economics
Consumer and Chain
Strategic Communication
Green Economy and Landuse
Publication type Brochure
Publication year 2015
Keyword(s) natuurbeleid - gedragseconomie - maatschappelijk draagvlak - regionale verkenningen - economische analyse - nature conservation policy - behavioural economics - public support - regional surveys - economic analysis
Categories Nature Management (General)
Abstract Een karakteristiek van de beleidsvernieuwing in de Rijksnatuurvisie "Natuurlijk verder" is dat nadrukkelijk wordt gerekend op de energieke inzet en coöperatieve initiatieven van de zijde van burgers en bedrijven bij de uitvoering van het beleid. Effectief en efficient natuurbeleid is hiermee medeafhankelijk van het gedrag van deze actoren. Dit maakt de beleidsrelevantie van menselijk gedrag direct duidelijk. In het onderstaande zoeken we verkennenderwijs naar mogelijke relevante inzichten in de gedrags-economie die toepasbaar kunnen zijn voor een effectief en doelmatig natuurbeleid.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.