Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 485880
Title Wat is goede compost?
Author(s) Willekens, K.; Janmaat, L.
Source BioKennis bericht Bodemvruchtbaarheid (2014)6. - 4 p.
Publication type Article in professional journal
Publication year 2014
Keyword(s) compost - compostering - bodemvruchtbaarheid - bodemkwaliteit - organische stof - biologische landbouw - vollegrondsteelt - akkerbouw - kwaliteit - composts - composting - soil fertility - soil quality - organic matter - organic farming - outdoor cropping - arable farming - quality
Categories Compost
Abstract Compost wordt voor meerdere doelen ingezet. Als meststof, maar ook om de organische stofbalans op peil te houden. Maar compost heeft nog meer voordelen. Zo worden aan compost ziektewerende eigenschappen toegekend. Het doel van compostgebruik bepaalt voor een groot deel welke prijs er voor wordt betaald. Maar hoe kan de kwaliteit en daarmee de waarde van compost worden vastgesteld? Om dit te beoordelen is kennis van het eindproduct en vooral ook het composteringsproces nodig. In dit BioKennisbericht geven we richtlijnen voor het vaststellen van compostkwaliteit gerelateerd aan de toepassing.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.